Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

Sürdürülebilir Yaşam İçinSürdürülebilir Tarım

Toprak Sürdürülebilir Yaşamın Temeli

Yaşam ve destek ortamı, besin döngüsündeki rolü ve su üretimi hizmetleriyle toprak yaşam kaynağı. Kara canlılarının tümünün yaşamı toprağa bağlı. Bugün üretilen gıdanın %95’i topraktan geliyor. Toprağı korumak yaşamı korumak ve sürdürülebilirliğin temelini tesis etmektir. 

ADANA

23.597 HEKTARLIK ORGANİK ÜRETİM ALANI.

ŞANLIURFA

test

test

Sürdürülebilir Tarım,bugünün ve gelecek kuşakların haklarına sahip çıkmaktır.

Tarımın dayanağı toprak, su, doğadaki türler ve türlerin sahip olduğu çeşitlilik. Yoğun toprak işleme, giderek artan kimyasal gübre ve pestisit kullanımına dayalı endüstriyel tarım uygulamaları toprak sağlığını bozuyor, suları kirletiyor, biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de yaşamı tarımın temel dayanağı doğal varlıklarına bağlı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda üretimi %58 artırılabilir.  Sürdürülebilir tarım, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayan teknolojik uygulamaların yapıldığı, doğal varlıkları ve insan sağlığını koruyan tarım sistemidir.

TÜKETİCİ İÇİN

OrganikTarım

Standartları Oluşturulmuş Sürdürülebilir Tarım Sistemleri  Yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş doğal maddeleri kullanan, toprak, su ve biyolojik çeşitliliği koruyan bütüncül bir tarım sistemidir. Sentetik gübre, pestisit, antibiyotik, büyüme hormonları, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların kullanımına izin vermez.

TÜKETİCİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
ÜRETİCi İÇİN

İyi Tarım Uygulamaları

Sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren tarımsal uygulamalardır.

ÜRETİCi İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

“İnsan sağlığı, doğa ve gelecek nesiller için…”

Hemen Giriş Yap
ÜRETİCİ
TÜKETİCİ